Các loại tủ sấy que hàn, phích sấy que hàn thường được sử dụng để sấy que hàn, ứng dụng trong các ngành kết cấu thép, đóng tàu, dân dụng.