Mâm đài dao 12T hoặc 16T. Áp dụng kết hợp tiện / phay. Thiết kế trục phụ, thực hiện nhiều nhiệm vụ trong một lần giá phôi. Thiết kế bàn nghiêng 75 độ, thoát phoi tốt. Trục X/Y/Z vuông góc, độ chính xác định vị cao