Gia công đồng thời 5 trục. Cấu trúc dạng cổng. Dẫn động ở trọng tâm. Động cơ DD hai trục kết hợp bàn xoay