Rùa cắt ống tự động sử dụng để cắt các ống áp lực, dễ dàng điều chỉnh độ cao. Hệ thống tự động khóa của mỏ cắt được thiết kế nhằm đảm bảo chính xác đường cắt.