Các loại phụ kiện máy hàn MIG đa dạng như: súng hàn MIG, chụp khí súng hàn MIG, chụp khí súng mỏ máy, nối bép súng máy...