Mũ hàn điện tử sử dụng núm vặn vô cấp để điều chỉnh độ nhạy sáng và độ trễ sáng, có thể tùy chính cho phù hợp. Mũ hàn chụp đầu, mũ hàn cầm tay có thể dễ dàng sử dụng.