Khả năng tản nhiệt tốt dưới sự cắt giảm nặng trong một thời gian dài. Đúc theo thể hoàn chỉnh, hấp thụ sốc cơ học, độ chính xác tốt. Gầm máy thẳng đứng, gần với người dùng, phôi trên và dưới dễ dàng, công cụ dễ điều chỉnh và dung lượng phoi