Máy hàn cần cột là loại máy hàn tự động sử dụng trong hàn bồn bình chứa hoặc hàn ống có kích thước lớn. Máy thường đi kèm với nguồn hàn MIG/MAG đảm bảo năng xuất hàn, chất lượng hàn cao hơn nhiêu so với hàn tay.