Máy gia nhiệt môi hàn được thiết kế để xử lý nhiệt và loại bỏ ứng suất. Bộ nguồn cấp được thiết kế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu.