Máy chấn tôn dùng chày và cối để tạo góc cho vật liệu là tôn tấm hay kim loại khác. Máy chấn gấp tôn sản xuất với công nghệ mới nhất với chính sách bảo hành tốt nhất đã có tại Weldcom.