Máy cắt pha băng với các chức năng như là điều khiển nâng hạ toàn bộ mỏ, nâng 1 mỏ, tự động đánh lửa có thể lắp đắt thêm. Được ứng dụng trong nhiều trong ngành kết cấu thép.