Weldcom chuyên cung cấp các loại đồng hồ, van điều áp chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ chính xác. Nhiều loại có thể lựa chọn theo nhu cầu.